Projektering

Projektering är en viktig tjänst vi erbjuder inför byggnads- och renoveringsprojekt, förändringsprojekt samt inför implementering av olika system. Detta kan inkludera undersökning av lämpligheten för renoveringar eller implementering av nya system. Vi bistår med expertkompetens inom våra verksamhetsområden och fungerar även som projektledare.

Vår arbetsprocess

För projektledning och projektering använder vi oss av en välutvecklad arbetsprocess som kontinuerligt uppdateras och anpassas efter ny teknik inom branschen. Vår arbetsprocess är ISO-certifierad både för miljörutiner (ISO 14001) och för kvalitetsrutiner (ISO 9001). Nedan följer en översikt över hur vår arbetsprocess vanligtvis är strukturerad i projekteringsprojekt.

Våra tjänster

Vi erbjuder projektering i både större och mindre skala, och riktar oss både till proffs i byggbranschen och till privatpersoner. Oavsett om det gäller större byggnadsprojekt som verksamhetslokaler och anläggningar eller privata boenden är du välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.

Vi följer alltid branschens utveckling när det kommer till tekniska verktyg och har en avancerad digitaliseringsnivå. Vi uppdaterar ständigt våra verktyg enligt bransch- och marknadsstandarder. Nedan följer en lista på verktyg som vi använder vid projekteringsuppdrag.

Våra projekteringstjänster

 • Projektering värme, sanitet och kyla
 • Projektering ventilation
 • Projektering energi/energisamordning
 • Projektering styr-, regler-, övervakningssystem, VVS
 • Projektering anläggnings-VA i allmänna nätet
 • Projektledning
 • Projektering kyl- och komfortsystem
 • Analys och leveranssäkerhet för fjärrvärme
 • Projektering fjärrvärme och distributionssystem
 • Driftoptimering
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Installationssamordning

Kontakta oss idag för att diskutera ditt projekteringsbehov och se hur vi kan bidra med vår expertis för att göra ditt projekt framgångsrikt.