Om oss

Vi är en konsultfirma baserad i Västervik som erbjuder teknisk expertis och projektledning för installation, underhåll och dokumentation av olika system och projekt – både för företag och privatpersoner. Vår kompetens sträcker sig över flera områden, från ventilationssystem och inneklimat till entreprenadbesiktning och fjärrvärmeimplementering.

Bred kompetens – unik sammansättning av tjänster

Vi på VVS-Råd har byggt ett starkt arbetslag med mycket erfarenhet vilket ger oss en unik bredd i kompetens och tjänster. Det här gör att vi har möjligheten att ta på oss större och mer omfattande uppdrag. Dessutom jobbar vi alltid med de senaste verktygen och den senaste tekniken inom branschen och har en långt framskriden digitalisering.

Vad kan vi göra för dig?

En sak som alla våra projekt har gemensamt är att vi som konsulter jobbar tillsammans med er. Det är därför lika viktigt för oss att vara en öppen och positiv  samarbetspartner som det är att erbjuda oumbärlig kompetens. Vi på VVS-Råd ser alltid till att jobba tillsammans med våra kunder och att lyssna på era unika behov så att både ni och vi på VVS-Råd får ut mer av våra projekt.

Vår mission

“Att med kunden i fokus leverera effektiva och välgrundade tekniska lösningar.”
Vår mission inkapslar vår affärsidé och illustrerar kärnan i vårt syfte för att kunna fungera som en påminnelse om varför vi existerar. Detta innebär att vi alltid utgår från kundens behov och skräddarsyr moderna och hållbara tekniska lösningar därefter.

Vår vision

”Att genom långsiktiga kundrelationer och innovativa tekniska lösningar bidra till en hållbar samhällsutveckling.”
Vår vision tar avstamp i VVS-Råds affärsidé, för att illustrera våra framtidsmål och ge oss en riktning i vårt arbete. Visionen innebär att vi, genom vårt kundfokus och konstanta arbete med att lyssna och leda kunden i våra samarbeten, ska få chansen att erbjuda våra hållbara och tekniskt innovativa lösningar till allt fler kunder, till gagn för samhället i stort.

Våra kärnvärden

1. Engagemang
För oss innebär vår tjänst mer än att endast fylla ett behov. Vi vet att det vi gör kan ge ett mervärde till både oss och kunden när vi fungerar som allra bäst. Genom att engagera oss i arbetet och i relationen med våra kunder kan vi säkerställa ett konsekventa resultat som bidrar med någonting utöver det vanliga.

2. Kompetens
Att avgöra vilken tjänst som passar bäst, hur den ska utföras på effektivast sätt samt för att svara på frågor – krävs kompetens. Genom lång erfarenhet och väl utformade checklistor har vi sett till att förvärva en medarbetarstyrka som tillsammans erhåller både trygghet och kompetens genom alla våra tjänster.

3. Innovationskraft
Samhällsutvecklingen ökar exponentiellt och så även forskning och utveckling. Genom att konstant hålla oss uppdaterade inom branschens utveckling ser vi till att våra tjänster håller den höga standard som både vi och våra kunder, liksom branschen, kräver.