Medarbetare

Våra medarbetare är redo att hjälpa er.

Christian Drott

Delägare, VD

Tekniker med specialkompetens inom medicinska gaser, styr- regler- och övervakningssystem mm

Telefon: 070-553 81 09
E-post: christian@vvs-rad.se

Filip Borgemo

Civilingenjör med specialkompetens inom energideklarationer, projektering fjärrvärmeledningar mm

Telefon: 070-296 16 60
E-post: filip@vvs-rad.se

Linda Schmid

Högskoleingenjör med specialkompetens inom energiområdet, OVK-besiktningar mm

Telefon: 073-460 33 97
E-post: linda@vvs-rad.se

Vladimir Nossik

Civilingenjör med specialkompetens inom projektering av värme- och ventilationssystem mm

Telefon: 073-460 33 98
E-post: vladimir@vvs-rad.se

Prakash Seghani

VVS-Ingenjör med specialkompetens inom projektering va- värme- och ventilationssystem mm

Telefon: 072-241 99 33
E-post: prakash@vvs-rad.se

Jessica Karlsson

Högskoleingenjör med specialkompetens inom projektering va- värme- och ventilationssystem mm

Telefon: 070-23 85 480
E-post: jessica@vvs-rad.se

Ragnar Nordström

Civilekonom med specialkompetens i operativ och strategisk företagsledning

Niklas Carlsson

Tekniker med EL Auktorisation Lågspänning AL och kompetens inom projektledning El-teleinstallation, besiktning, kalkyl, kabeldimensionering och dokumentation

Telefon: 070-508 09 53
E-post: niklas@elteknikrad.se