Välkomna till VVS-Råd

Levererar tjänster av teknisk karaktär inom samhällsbyggnad, energi- och miljöområdet

Det unika med VVS-Råd är tydligheten i tjänsterna, en noggrann identifiering av kundens behov och förväntningar och de färdiga produkterna som anpassats till ett unikt projekt. Arbetssättet ger den färdiga slutprodukten en upplevelse av mervärde för kund och andra intressenter.

Arbetet enligt dessa principer sker med hjälp av vår gemensamma värdegrund och filosofi samt genom välplanerade flöden genom processer i hela verksamheten.

Nedan visar vi de senaste nyheterna med speciellt intressant karaktär

21
mar, 2019

Antagna anbud

21
mar, 2019

Steg 2 i vårt arbete med certifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO14001:2015 avklarad

21
dec, 2018

Ett steg närmare certifiering

Steg 1 är nu avklarad inför vårt införande av ledningssystem för ISO 9001 och ISO 14001