Miljö och kvalitet

Miljö

I klimathotet bär vi alla gemensamt ansvar och behovet av aktivt miljö- och hållbarhetsarbete är konstant växande. På VVS-Råd vill vi axla en roll som nyckelaktör inom samhällsbyggnad genom att vara del i en bredare klimatomställning inom vår bransch. Vi har av den anledningen utarbetat ett arbetssätt som krävs för ett miljöriktig verksamhet och som är vårt certifierad ledningssystem för miljö enligt ISO 14001

ISO 14001 är en miljöcertifiering som ställer höga krav på att alla steg i arbetsprocessen sker enligt internationella miljömässiga standarder. En del i vårt miljöarbete är att kontinuerligt granska och förbättra våra processer. Vi har nyligen genomfört en omfattande digitalisering som minskat vår användning av förbrukningsbara arbetsmaterial. Vårt mål är att fortsätta ligga i framkant inom branschen som en trygg och ansvarstagande samarbetspartner för våra kunder.

Läs mer om ISO-14001

Kvalitet

Forskning och samhällsutveckling är centralt för vår bransch, vilket ger oss på VVS-Råd chansen att hela tiden förbättra vår verksamhet. Utveckling, ständiga förbättringar och kvalitet är en integrerad del i vårt företag och för att säkerställa det har vi tagit fram en kvalitetsmodell som följer kraven för certifierat ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001. För oss innebär detta att vi har utvecklat detaljerade processer och dokumenterad information som säkerställer att vi möter både branschens och våra egna kvalitetskrav.

ISO 9001 är en internationell certifiiering för kvalitetssäkring och fungerar som en mall att följa vid utveckling av ett företags arbetsprocess för att skapa enhetlighet och kvalitet i tjänsten. Syftet med ISO 9001-certifikatet är att i samband med en extern part utforma arbetsprocesser som anpassas och kvalitetsgaranteras utifrån kundens specifika behov.

Läs mer om ISO-9001

Branschpartners

För att kunna ta del av ny kunskap och utveckling i branschen samt för att hämta inspiration och dela den kunskap som vi själva förvärvat är vi medlemmar i ett antal branschorganisationer som jobbar för energioptimering, hållbarhet och innovation inom byggbranschen:

Svensk Byggtjänst
Svensk byggtjänst är en plattform för samlad kunskap inom byggbranschen.

Energi- & Miljötekniska föreningen
Energi- & Miljötekniska föreningen är en rikstäckande förening med 7 000 medlemmar som jobbar för innemiljö och energieffektiva byggnader.

Energieffektiviseringsföretagen
Energieffektiviseringsföreningen är en organisation med visionen att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå