Våra anställda

Christian Drott

Delägare, VD

Tekniker med specialkompetens inom medicinska gaser, styr- regler- och övervakningssystem mm

Christian Drott

Tekniker med specialkompetens inom medicinska gaser, styr- regler- och övervakningssystem mm

Filip Borgemo

Civilingenjör med specialkompetens inom energideklarationer, projektering fjärrvärmeledningar mm

Filip Borgemo

Civilingenjör med specialkompetens inom energideklarationer, projektering fjärrvärmeledningar mm

Linda Schmid

Högskoleingenjör med specialkompetens inom energiområdet, OVK-besiktningar mm

Linda Schmid

Högskoleingenjör med specialkompetens inom energiområdet, OVK-besiktningar mm

Vladimir Nossik

Civilingenjör med specialkompetens inom projektering av värme- och ventilationssystem mm

Vladimir Nossik

Civilingenjör med specialkompetens inom projektering av värme- och ventilationssystem mm

Prakash Seghani

VVS-Ingenjör med specialkompetens inom projektering va- värme- och ventilationssystem mm

Prakash Seghani

VVS-Ingenjör med specialkompetens inom projektering va- värme- och ventilationssystem mm

Jessica Karlsson

Jessica Karlsson

Ragnar Nordström

Delägare, Chef affärsutveckling

Civilekonom med specialkompetens i operativ och strategisk företagsledning

Ragnar Nordström

Civilekonom med specialkompetens i operativ och strategisk företagsledning

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå