Vem kan dra nytta av tjänsten mätning och injustering?

Vi erbjuder mätning och injustering på både större och mindre skala och vänder oss därför både till företag, proffs och privatpersoner. Vare sig det handlar om större byggnadsprojekt som verksamhetslokaler och anläggningar eller privata boenden är du välkommen att höra av dig till oss för att se vad vi kan hjälpa dig med.

Tekniska resurser

Vi använder oss alltid av den senaste tekniken när det gäller tekniska hjälpmedel och utför mätningar och injusteringar med utrustning ur vårt mätdonsregister som består av exempelvis:

 1. Tryckdifferensmätare för vätska
 2. Kombinationsinstrument för mätning av luftflöden
 3. Värmekamera för mätning av värmeläckage och felsökning mm.

  Yrkesmässiga resurser

  Vi har erfaren och välutbildad personal som utgörs av ingenjörer och tekniker som innehar spetskompetens inom olika tekniska områden samt de certifieringar som krävs för att få utföra våra tjänster. Vi ser alltid till att tillhandahålla rätt kompetens till rätt uppdrag och har även kontaktnätet och kunskapen att ta in underkonsulter i specifika fall om så krävs.

  • Har du behov av någon specifik kompetens eller undrar någonting? Då är du varmt välkommen att kontakta oss

  Produkter

  Vi utför mätning och injustering av flera olika system och installationer. Nedan följer ett urvalav några av de system som vi utför mätning och injustering på:

  Mätning Luft – ventilation

  Mätning luftinnebär för oss att vi analyserar luftflödet i ett eller flera ventilationssystem för att verifiera att korrekt mängd frisk luft strömmar in i byggnaden i fråga samtidigt som vi också verifierar att korrekt mängd förbrukad luft strömmar ut. Vår uppgift är att säkerställa att de fastställda kraven på luftflödet som finns på din byggnad uppfylls. Hur de kraven ser ut och hur mycket luft som ska tillföras respektive bortföras bestäms av byggregler, arbetsmiljöregler, Folkhälsomyndigheten samt av kundens önskemål.

  Mätning av luft sker vanligtvis i samband med kontroll av ventilationssystem eller inomhusklimatutredningar och resultatet utmynnar i en rapport med protokoll.

  Om du misstänker att luftflöden i din byggnad inte överensstämmer med dina krav är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Mätning Vätska – köldbärare & värmebärare

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Mätning Ljud – från installationer

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Termografering

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Mätning Area – i byggnader

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Injustering värme- och kylsystem

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Samordnad funktionskontroll

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Hemsida & Design av Intendit Webbyrå