Om oss

Om oss

VVS-Råd levererar tjänster av teknisk karaktär inom energi- och miljöområdet.

VVS-Råd är med och utvecklar samhället vad gäller från planering till uppföljning med målet att människor ska trivas i den miljö de vistas i utan att slösa på onödiga resurser. Detta gör vi med kompetenta medarbetare och effektiva hjälpmedel samt genom ett processinriktat arbetssätt.

Det unika med VVS-Råd är den tydliga bilden av våra tjänster, vilka noga identifierats efter kundens behov och förväntningar vilka presenteras i färdiga tjänsteutbud och sedan anpassats till ett unikt projekt.

Genom detta arbetssätt ger den färdiga tjänsten en upplevelse av mervärde både för kunder och andra intressenter. Arbetet enligt dessa principer sker med hjälp av vår gemensamma värdegrund och filosofi samt genom välplanerade flöden genom processer i hela verksamheten. 

Vision

VVS-Råd:s vision är att sträva mot att vara den självklara samarbetspartnern inom vårt verksamhetsområde. 

Det innebär att vi ska attrahera kunder, anställda och andra intressenter med ett strukturerat arbetssätt och attityd och på så sätt skapa långvariga relationer med kunder och anställda samt vara öppna för samarbete med övriga kategorier inom branschen.

Likaså ska vårt förtroende inte äventyras och vår kompetens ska inte behöva ifrågasättas i vårt arbete mot kunder eller inom organisationen. Genom detta sätt att arbeta ska vi vara förberedda att möta framtidens behov och kunna växa till att bli en komplett leverantör inom området installationer och samhällsbyggande på ett obegränsat geografiskt område.