Mätning

Mätning

I produktions- och förvaltningsskede åtar vi oss roller som mätmän när det gäller injustering av värme- och kylsystem, mätning luftflöden, mätning ljud, areamätning av byggnader och termografering.

Tekniska resurser

Mätningar och injusteringar görs med utrustning ur vårt mätdonsregister och består ex av tryckdifferensmätare för vätska, kombinationsinstrument för mätning av luftflöden, värmekamera för mätning av värmeläckage och felsökning mm.

Yrkesmässiga resurser

VVS-Råd innehar lämplig personal för mätning och injustering och om så krävs så tillhandahålls kompetens som underkonsult.

Produkter

Mätning Luft

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Mätning Vätska

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Mätningar Ljud

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Termografering

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Mätning Byggnader (Area, Volym)

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Injustering Värme/Kyla

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Provning Gasolanläggningar

Produktbeskrivning kommer inom kort.