Dokumentation

Dokumentation

I förvaltningsskede består dokumentationen av att dokumentera diverse installationer med målet att förvaltningen ska förstå installationens uppbyggnad samt så det vid ev ändringar finns förutsättningar för projektering.

Tekniska resurser

Dokumentation av installationer sker genom användandet av de senaste programvarorna för ritningsdokumentation,  Dokumentationen sker huvudsakligen i CAD-miljö där vi använder oss av följande hjälpmedel:

  • MagiCAD Schematics för schemaritning och driftkort.
  • MagiCAD VVS för AutoCAD för ritningar i 3D

Yrkesmässiga resurser

VVS-Råd innehar lämplig personal för dokumentation och om så krävs så tillhandahålls kompetens som underkonsult.

Med nuvarande personalstyrka så finns överkapacitet för nya uppdrag och om behovet ökar så regleras det genom anställningar alternativt inhyrning av underkonsulter.

Produkter

Kopiering/Scanning/Laminering
Ritningsdokumentation