Besiktning

Besiktning

I produktions- och förvaltningsskede åtar vi oss roller som entreprenadbesiktningsmän, besiktningsmän, energiexperter i samband med energideklarationer, funktionskontroll av ventilationssystem samt kontroller av installationer.

Tekniska resurser

Den senaste tekniken används när det gäller tekniska hjälpmedel som ex mätutrustning, luftflödesmätare, analysverktyg för inneklimatmätningar, utrustning för energi och effektmätningar, värmekamera mm.

Yrkesmässiga resurser

VVS-Råd innehar lämplig personal för besiktning och om så krävs så tillhandahålls kompetens som underkonsult. Med nuvarande personalstyrka så finns överkapacitet för nya uppdrag och om behovet ökar så regleras det genom anställningar alternativt inhyrning av underkonsulter.

Produkter

Entreprenadbesiktning (Huvudbesiktningsman)
Entreprenadbesiktning VS, Vent, Styr (Biträdande)
Slutbesiktning av småhusentreprenader
Slutbesiktning av Reparations- och ombyggnadsentreprenader vid - Renovering och ombyggnad
OVK- besiktning
Energideklaration
Energibesiktning
Kontroll VS, Vent
Kontroll medicinska gaser