Besiktning

Besiktning

I produktions- och förvaltningsskede åtar vi oss roller som entreprenadbesiktningsmän, besiktningsmän, energiexperter i samband med energideklarationer, funktionskontroll av ventilationssystem samt kontroller av installationer.

Tekniska resurser

Den senaste tekniken används när det gäller tekniska hjälpmedel som ex mätutrustning, luftflödesmätare, analysverktyg för inneklimatmätningar, utrustning för energi och effektmätningar, värmekamera mm.

Yrkesmässiga resurser

VVS-Råd innehar lämplig personal för besiktning och om så krävs så tillhandahålls kompetens som underkonsult. Med nuvarande personalstyrka så finns överkapacitet för nya uppdrag och om behovet ökar så regleras det genom anställningar alternativt inhyrning av underkonsulter.

Produkter

Entreprenadbesiktning (Huvudbesiktningsman)

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Entreprenadbesiktning VS, Vent, Styr (Biträdande)

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Slutbesiktning av småhusentreprenader

Besiktningen avser slutbesiktning när arbeten avtalats via allmänna bestämmelser vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus för privatpersoner (ABS).

Slutbesiktning av Reparations- och ombyggnadsentreprenader vid - Renovering och ombyggnad

Besiktningen avser slutbesiktning när arbeten avtalats via hantverksformuläret.

OVK- besiktning

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Energideklaration

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Energibesiktning

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Kontroll VS, Vent

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Kontroll medicinska gaser

Produktbeskrivning kommer inom kort.