Projektering

Projektering

Objekt od

Produkt

Uppdragets omfattning

Avslutat datum

Stambyte samt upprustning av värmesystem i flerbostadshus som ägs av BRF Hagelbössan i Västervik

Projektering va-, värme- och ventilationssystem

Förstudie, systemlösningar och färdigprojektering för upphandling samt uppföljning under utförandeskedet genom justering till relationshandlingar.

2018-12-31

Upprustning värmesystem i flerbostadshus som ägs av BRF Ringholmen i Västervik

Projektering värmesystem

Systemlösningar och färdigprojektering för upphandling samt uppföljning under utförandeskedet genom justering till relationshandlingar.

2017-12-31

Gravplatser vid Västerviks nya kyrkogård

Projektering Anläggnings-VA

Förstudie och systemlösning för dränering och dagvattenhantering från begravningsområde till allmänt nät.

2017-12-31

Industriell nybyggnad av flytande villor, AQUA-villor

Projektering va-, värme-, kyl och ventilationssystem

Projektering Energi

Systemlösningar samt detaljprojektering av flertalet modeller av flytande villor samt viss uppföljning under produktionsskede för erfarenhetsåterkoppling.

2018-12-31

Västerviks Kommuns fjärrvärmenät

Analys, leveranssäkerhet Fjärrvärme,

Dokumentation Fjärrvärme

Analys av befintligt fjärrvärmenät, förstudie vid ev utbyggnader samt upprättande av relationshandlingar i uppdragsgivarens programvara.

2018-12-31

Vimmerby Kommuns fjärrvärmenät

Analys, leveranssäkerhet Fjärrvärme,

Dokumentation Fjärrvärme

Analys av befintligt fjärrvärmenät, förstudie vid ev utbyggnader samt upprättande av relationshandlingar i uppdragsgivarens programvara.

2018-12-31

Ny Folktandvården i Vimmerby

Projektering va-, värme- och ventilationssystem

Projektering Energi

Systemlösningar och färdigprojektering för upphandling samt uppföljning under utförandeskedet genom justering till relationshandlingar.

2017-12-31