Mätning

Mätning

Objekt od

Produkt

Uppdragets omfattning

Avslutat datum

Upprustning värmesystem i flerbostadshus, BRF Ringholmen i Västervik

Injustering värmesystem

Genom beräkning av verkligt värmebehov och värmeavgivning anpassad till respektive radiator har injustering av värmesystem genomförs genom tryckdifferensmetoden.

2017-12-31

Folktandvården i Vimmerby

Termografering

Enligt standarden SS-EN 13187 verifiera genom förenklad provning med värmekamera att byggnaden uppfyller isolerings- och täthetsgrad.

2018-12-31