Väl tillbaka efter det någorlunda normala är vi i full gång med verksamheten. På Västerviks sjukhus med att projektera för ombyggnader och samordna installationer vid nybyggnation. För AquaVilla projektera flytande villor för industriell produktion och i samband med det kontrollera produktionen genom hela processen. För Astrid Lindgrens värld projektera för ett nytt område med övernattningshus och servicehus. Detta är bara ett axplock vad vi håller på med just nu. Vill du veta mer, hör av er så kan vi berätta.