Som en del i de ständiga förbättringar vi gör har vi på VVS-Råd genom samarbete med externa konsulter tagit fram en ny hemsida. Hemsidan är en del i vårt arbete att bättre förmedla de tjänster och den hjälp vi kan bidra med till våra kunder. I samband med det arbetet har vi även undersökt vår kommunikation mer generellt för att se hur vi bättre kan förmedla vårt tjänsteunderlag.

Har du några synpunkter eller kommentarer kring den nya hemsidan så är du välkomnar vi dessa varmt!