Tack alla som varit inblandade i vårt arbete med certifiering, nu har vi systemet verifierat

Tack alla som varit inblandade i vårt arbete med certifiering, nu har vi systemet verifierat

Efter flera års förberedelse och ett års aktivt arbete med att fastställa verksamheten, dokumentera det och få det verifierat att ackrediterat organ kan vi nu visa upp våra certifikat för ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Ett speciellt stort tack vill vi rikta till C2 Management och Lars Nilsson som har gett oss rätta verktyg och den konsulthjälp som har varit till stor nytta.