Steg 2 i vårt arbete med certifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO14001:2015 avklarad

Steg 2 i vårt arbete med certifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO14001:2015 avklarad

Bara ett fåtal avvikelser att släcka innan vi får certifikat. Tack till C2 Management för bästa förbättringsverktyget och support, till Qvalify för lärorika indelande steg till vår certifiering och självklart samtliga anställda som varit så välvilliga inställda till genomförandet.