Rekommendationer om coronaviruset

Rekommendationer om coronaviruset

Utöver myndigheters rekommendationer vill vi förmedla Empati - Ansvar - Handlingskraft

VVS-Råd tar sitt ansvar i rådande förhållanden och följer myndigheters rekommendationer. Utöver detta undviker vi onödiga möten och folksamlingar i det dagliga arbetet. Det är bl a på detta sätt vi lugnar kunder och anställda så att tjänster kan levereras så som var tänkt samt så att permissioner kan undvikas.