Antagna anbud

Antagna anbud

Vimmerby kommun har antagit oss konsult på ramavtal i fråga om tjänster inom styr-, regler- och övervakningsområdet. Byggnader behöver systemet för att fungera och minimera energiåtgång. Men det är inte bara ur miljösynpunkt behovet finns, det är inbyggda funktioner som oftast inte används på rätt sätt som slösar med resurserna. Vi hoppas med detta avtal få möjlighet att påverka miljön i Vimmerby kommuns fastigheter.