Organisation

Organisation

VVS-Råd är organiserade så att Filip, Christian och Ulf äger och leder företaget samt delar på ansvaret för affärerna. Fast anställd personal deltar i produktionen och inhyrda medarbetare kompletterar vid resurskrävande uppdrag.