Medarbetare

Medarbetare

Ulf Johansson

Ulf Johansson

Högskoleingenjör med specialkompetens inom entreprenadbesiktningar, OVK-besiktningar, projektering vatten- och avlopp mm

Filip Borgemo

Filip Borgemo

Civilingenjör med specialkompetens inom energideklarationer, projektering fjärrvärmeledningar mm

Christian Drott

Christian Drott

Tekniker med specialkompetens inom medicinska gaser, styr- regler- och övervakningssystem mm

Linda Schmid

Linda Schmid

Högskoleingenjör med specialkompetens inom energiområdet mm

Vladimir Nossik

Vladimir Nossik

Civilingenjör med specialkompetens inom projektering av värme- och ventilationssystem mm

Prakash Seghani

Prakash Seghani

VVS-Ingenjör med specialkompetens inom projektering va- värme- och ventilationssystem mm