Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö

Uppdrag vilka åtas i VVS-Råd ska alltid antas vara unikt och uppfylla författningskrav samt kundens krav på kvalitet och leveranssäkerhet genom att alltid leverera rätt utförd tjänst med rätt kvalitet och i rätt tid.

VVS-Råd ska arbeta med att ständigt förbättra verksamheten genom att i varje process planera, genomföra, följa upp och förbättra de aktiviteter som blir till produkter eller tjänster.

VVS-Råd skall följa aktuell lagstiftning och andra krav som är relaterade till våra miljöaspekter, ständigt förbättra oss, genomföra, följa upp och utveckla miljöarbetet.

Vi ska systematiskt arbeta med att minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet utgör.

Samtidigt ska vi i vårt arbete mot kund verka för att minska kundens miljöpåverkan genom att leda denne genom processen till ett miljöriktigt val.