Kundfokus

Kundfokus

VVS-Råd identifierar kontinuerligt kundgrupper och intressenter i verksamheten.

Alla i organisationen förstår behoven och erbjuder tjänster som tillfredsställer kundens behov och krav samt även har ambitionen att överträffa dessa förväntningar. Då blir vi uppskattade och bidrar till förbättrad kundtillfredsställelse, effektivitet och lönsamhet.